chính sách bảo mật

1. Đảm bảo an toàn giao dịch

Oil Depot sử dụng các phần mềm kĩ thuật để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Quý khách, cụ thể như sau:

+ Sử dụng phần mềm tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin của Quý khách trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin Quý khách nhập vào.

+ Chúng tôi sử dụng Cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên ứng dụng Oil Depot. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu dài, để thuận tiện cho Quý khách trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu email của Quý khách trong trang đăng nhập để Quý khách không phải nhập lại… Chúng tôi sẽ mã hóa các Cookies để bảo mật, Quý khách có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng ứng dụng Oil Depot của Quý khách.

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Quý khách lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau:

+ Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Quý khách qua internet hoặc e-mail.

+ Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm đến hệ thống. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng

2.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân


Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ của Quý khách. Đây là các thông tin mà Oil Depot cần Quý khách cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Oil Depot liên hệ xác nhận khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ trên website/ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý khách.

Oil Depot cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Quý khách nhập trên các giao diện ứng dụng của Oil Depot. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Quý khách, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng Quý khách khi mua sắm tại Oil Depot, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với Quý khách khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức nhận mã QR điện tử và thanh toán cũng được Oil Depot lưu thông tin nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Oil Depot về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách và Oil Depot.

Ngăn chặn các hoạt động xâm nhập tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.

Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website/ứng dụng.

Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Oil Depot.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Oil Depot sẽ hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Quý khách. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách.

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Oil Depot.

2.4. Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Quý khách có quyền gửi khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Oil Depot. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Oil Depot sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Quý khách khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: info@intergate.com.vn.

Khi có trường hợp liên hệ khẩn cấp, vui lòng gọi đến số Hotline: 1900 6075.

2.5. Bảo mật thông tin khách hàng

Oil Depot sử dụng phần mềm tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin của Quý khách trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin Quý khách nhập vào.

Quý khách có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi dùng chung máy tính/điện thoại với nhiều người. Khi đó, Quý khách phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của Oil Depot.

Oil Depot cam kết không tiết lộ, không bán hoặc chia sẻ thông tin của Quý khách vì mục đích thương mại.

Chính sách bảo mật thông tin Quý khách của Oil Depot chỉ được áp dụng tại các giao diện website/ứng dụng của Oil Depot. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Oil Depot. Quý khách nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin Quý khách của những website/ứng dụng này.