chính sách đổi trả

- Điều kiện áp dụng trả hàng và hoàn tiền:

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách hoàn trả hàng này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. Chúng tôi - Oil Depot đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm hoặc hoàn tiền khi đáp ứng được các điều kiện được mô tả ở mục (Điều kiện trả hàng).

Oil Depot đảm bảo quyền lợi của Khách hàng luôn ở mức cao nhất, trong trường hợp phát sinh xung đột căn cứ vào yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi cam kết trong vòng 24 giờ sẽ thực hiện việc xác minh nhanh chóng lỗi thuộc về phía Chúng tôi hay là Đối tác (Nhà sản xuất/Shop).

- Điều kiện trả hàng:

Khách hàng đồng ý rằng việc yêu cầu trả hàng và hoàn tiền sẽ thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Khách hàng đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đối với khoản (i) và (ii) định nghĩa “không nhận được sản phẩm” và “không nhận được toàn bộ sản phẩm đã đặt” là khi khách hàng đã tới từ 3 Shop gợi ý trên ứng dụng đang có sản phẩm đã đặt đồng thời có bằng chứng chứng minh.

+ Sản phẩm bị hư hại trước khi sử dụng.

+ Shop giao sai sản phẩm cho Khách hàng (ví dụ: Nhớt xe số lại giao thành nhớt xe tay ga…).

+ Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Oil Depot cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.

+ Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

+ Tiền công sẽ không được hoàn tiền dưới bất cứ trường hợp nào.

+ Việc cho phép có hay không đổi trả hàng hóa và hoàn tiền được quy định rõ trong các Combo cụ thể.

Trong trường hợp điều kiện trả hàng đáp ứng, Oil Depot trong vòng 05 ngày làm việc tối đa sẽ hoàn lại tiền, đổi hàng cho Khách hàng và thu lại hàng hóa (nếu có). Việc hoàn tiền sẽ thực hiện bằng chuyển khoản tới tài khoản thụ hưởng đứng tên Khách hàng. Toàn bộ chi phí phát sinh sẽ do Oil Depot chi trả.